Slim en innovatief werken bij De Woonplaats

De technologische ontwikkelingen volgen elkaar de laatste jaren in een enorm tempo op. Ze hebben onze analoge wereld de afgelopen 50 jaar razendsnel getransformeerd naar een digitale wereld. Ook binnen De Woonplaats zitten we niet stil op dat gebied. Huurders kunnen 24 uur per dag zaken regelen via ons klantportaal en we gebruiken zelfgebouwde digitale robots om saaie terugkerende administratieve taken uit te voeren.

Omdat de digitale wereld continue verandert, is visievorming belangrijk. Daarom is in februari een nieuwe informatiemanager begonnen: Susan Balster. Zij neemt je graag mee in hoe De Woonplaats haar nieuwe i-visie ontwikkelt.

Mens is de grootste uitdaging
In de digitale wereld zorgt de beschikbaarheid van nieuwe technologie niet alleen voor een technologische transformatie van onze manier van werken, maar ook voor een culturele- en organisatietransformatie. De inzet van die nieuwe technologie is daarin niet de uitdaging, maar de mens. Wanneer de medewerkers in een organisatie de technologie niet kunnen toepassen, heb je er ook niets aan.

Binnen De Woonplaats zijn we ons hiervan bewust. Informatievoorziening is niet iets van ICT, maar van de hele organisatie. De afgelopen maanden hebben we dan ook met een brede vertegenwoordiging uit de organisatie gewerkt aan het opstellen van een visie op informatievoorziening.

Organisatiebrede aanpak
Naast het MT als opdrachtgever, is er kerngroep betrokken die gevraagd en ongevraagd adviseert over de aanpak en de inhoud van de visie en strategie. Daarnaast hebben we tijdens een inspiratieochtend met grote groep medewerkers stilgestaan bij de vraagstukken en uitdagingen waar wij als organisatie voor staan en wat de rol van technologie daarin kan zijn. Vragen die centraal stonden waren onder andere: Wat komt er op ons af? Wat zijn de nieuwste technologische trends en ontwikkelingen? Wat kunnen wij ermee? Collega’s uit verschillende teams wisselden ideeën uit over onder andere dienstverlening, hybride samenwerken, het gebruik van data in onze organisatie en hoe we nog innovatiever en slimmer kunnen werken. Alle ideeën mochten direct op het tafellaken worden geschreven of getekend.

Het doel van deze organisatiebrede aanpak is niet alleen een integrale i-visie, maar ook het creëren van bewustwording rondom het onderwerp informatievoorziening. Elke dag weken we met gegevens en leggen ze wel of niet vast. Wat je in de toekomst met die gegevens kunt, is onder andere afhankelijk van de juistheid en de kwaliteit. Erg belangrijk dus om hier goed over na te denken, want: Iets wat je niet opslaat, vind je ook niet terug.

Slim en innovatief
Uiteindelijk hopen we door slim en innovatief te werken een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de administratieve lasten in onze organisatie. De tijd die we daarmee besparen, willen we volledig kunnen besteden aan die huurders die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Volgende maand wordt i-visie definitief opgeleverd met als titel ‘slim & innovatief bouwen op data’.

Meer weten over informatiemanagement bij De Woonplaats? Neem contact op met Susan via sbalster@dewoonplaats.nl.

Pak je kansen bij SallandWonen. Het werkplezier van Nicole Yussuf

Hoe ben je in de corporatiesector terecht gekomen?
Eigenlijk bij toeval. Ik heb de opleiding voor recreatiemedewerker gevolgd en wist niet goed of ik verder wilde studeren. Bovendien was in de recreatiesector op dat moment weinig werk te vinden. Ik heb toen gesolliciteerd bij een voorganger van SallandWonen en ben begonnen met administratieve werkzaamheden op allerlei afdelingen en ook bij het secretariaat. Toen heb ik ervoor gekozen de avondstudie voor directiesecretariaat/management te doen omdat ik het afwisselend werk vond.

Het secretariaat werd in de loop van de tijd steeds digitaler en dat vond ik een interessante ontwikkeling. Het notuleren/schrijven en de klus van agendabeheer waren onderdeel van mijn functie maar dat lag me wat minder.

Toen ben je je gaan ontwikkelen?
Omdat ik het digitaliseren zo leuk vond ging ik bv handleidingen voor collega’s maken om ze te ondersteunen. Mijn teamleider was zelf werkzaam op de afdeling ICT en zag mijn interesse in het applicatielandschap. Hij heeft me gestimuleerd hier mee verder te gaan. Ik word vooral blij van het samen met elkaar een proces doorlopen en dat slimmer inrichten met ICT middelen. En dan ben ik nog wel graag ondersteunend.

Ik ben mijn interesse in applicatiebeheer kenbaar blijven maken en heb me steeds meer opgesteld als vraagbaak voor applicaties. Daarmee heb ik eigenlijk mijn eigen functie gecreëerd.  Hoe leuk is het dat ik in 2019 in goed overleg van functie mocht veranderen. Ik ben toen overgestapt naar de afdeling ICT als medewerker applicatiebeheer en support. Een jaar erna heb ik de opleiding ICT beheerder (algemeen) gevolgd om de begrippen/vaktermen in de ICT wereld te snappen, een soort basis-opleiding.  En nu zit ik helemaal op mijn plek.

Zijn je verwachtingen ook uitgekomen?
Ja (blij gezicht). Ik krijg veel verantwoordelijkheid en vind het fijn dat ik mag blijven leren om bij te blijven. Dat is ook echt nodig in de ICT wereld.

En dan krijg je in 2022 ook nog eens te maken met een grote implementatie van Tobias 365 en Shareworx. Dat is een flinke uitdaging?
Elke corporatie heeft natuurlijk te maken met veranderingen/nieuwe systemen en de impact van een implementatie. Dit was niet mijn eerste implementatie en ik merkte wel dat ik er rustiger in stond dan de vorige keer. Mijn rol is vooral het wegwijs maken en uitleggen van nieuwe systemen aan mijn collega’s. En dan ben ik de linking pin tussen de organisatie/collega’s en de bedrijven. De impact was dit keer wel groter dan gedacht omdat het meer was dan een upgrade. En omdat wij meerdere nieuwe applicaties tegelijkertijd hebben geïmplementeerd. Echt iedereen moest testen en wennen.

Mis je vaardigheden voor je nieuwe functie?
Wellicht op het gebied van het plannen van ICT bedrijfsdoelstellingen. Naast alle ICT wensen op de afdelingen heb je ook nog je eigen doelstellingen. Dat je bij voorbeeld nieuwe applicaties wil leren. Ik word soms door de tijd ingehaald.

Trots?
Jaaa ik ben trots dat ik op deze plek zit en dat ik er aan bijdraag de organisatie steeds wat verder te kunnen brengen. Daar word ik blij van. Ik ben bijvoorbeeld erg enthousiast over One Note en wat je daar allemaal mee kan. Mijn enthousiasme of het gebruik hiervan zou ik graag onder de aandacht willen brengen. En ook trots op aan de verschillende self service scenario’s die ik met verschillende collega’s heb gemaakt.

En ik word blij als ik een collega kan helpen, of een proces kan optimaliseren door het gebruik van automatisering.

Wat is je volgende uitdaging? Op functioneel/vakgebied
Ik wil nog wel meer leren op het gebied van projectbeheersing (vanuit de ICT kant) en in the lead zijn. Ook de lean green belt, agile. Je werk steeds makkelijker maken door overbodige stappen uit je proces te halen. Leren hoe ik een groep kan meekrijgen zie ik ook nog wel als een ontwikkeling.

Past SallandWonen nog steeds goed bij je?
Ja hoor, ik kan me blijven ontwikkelen en er is hier veel mogelijk en bespreekbaar. In de organisatie zijn nog genoeg uitdagingen.

Wat ik iedereen wil meegeven:  Je moet gewoon altijd alert blijven op kansen die je krijgt en daar zoveel mogelijk initiatief in nemen als je er graag iets in wilt betekenen!!

En SallandWonen is blij met Nicole: door zich persoonlijk te ontwikkelen heeft Nicole meer werkplezier gekregen en heeft SallandWonen een collega om trots op te zijn!

Daten met Domijn!

Bij Domijn zoeken we collega’s. Nu, en in de toekomst. Maar solliciteren is een grote stap. Daarom bedachten we iets nieuws: daten met Domijn!

Op 11 juli en 23 augustus nodigen we geïnteresseerden uit voor een date. We maken op een laagdrempelige manier kennis in onze kantine: de Twentsche Foodhal.

Tijdens Daten met Domijn vertellen collega’s van alle afdelingen meer over de uitdagingen waar we voor staan, zoals verduurzaming, woningtekort, betaalbaarheid en leefbaarheid in onze wijken. En natuurlijk over hoe het nou écht is om bij Domijn te werken.

En het mooie is: het is helemaal gratis en vrijblijvend. Vanaf 16.30 uur kan iedereen gewoon binnenlopen in de foodhal. Ons kantoor is boven de foodhal; dus natuurlijk geven we ook meteen een rondleiding. Na deze eerste date kunnen mensen die enthousiast zijn geworden tot 1 september reageren op de vacature die bij ze past.

Oh, en onder de aanwezigen verloten we een dinerbon van 50 euro van de Foodhal. Wil je meer lezen over het evenement? Ga dan naar www.werkenbijdomijn.nl/datenmetdomijn

Welkom bij Mijande Wonen: wij werken waar we nodig zijn!

Werken waar je nodig bent, dat is zoals we werken binnen Mijande Wonen, maar waarom vinden wij dit zo belangrijk en wat zijn de voordelen en de ideeën erachter?

De 7 bronnen van arbeidsvreugde

Vanuit ons ondernemingsplan ‘samen maken we het verschil’ hebben we verschillende doelen en uitgangspunten beschreven. Eén van de doelen is het bereiken van een daadkrachtige organisatie, waarin we de balans tussen werk en privé onder andere erg belangrijk vinden.
De 7 bronnen van arbeidsvreugde hebben we gebruikt als kapstok om invulling te geven aan ‘werken waar je nodig bent’.

Zo vinden we fysiek welbevinden belangrijk. Het vormt het fundament voor werkplezier en gaat over een goede werkplek en je veilig en gezond voelen. Een prettige plek voor medewerkers en voor bezoekers waar iedereen zich veilig en thuis voelt.

Maar ook collegialiteit en werken met hart en ziel zijn een basis voor onze manier van werken. Samen maken we het verschil. Samenwerken begint met ontmoeten en de verbinding tussen collega’s, teams, huurders en partners. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn of haar talent kan inzetten voor dat waar Mijande Wonen voor staat: een samenleving waarin iedereen een thuis heeft en daaraan bij te dragen door in een veranderende wereld sociale huurwoningen te bieden.

Onze visie

Werken waar je nodig bent gaat over waar, de manier waarop en wanneer je werkt en overlegt. Als organisatie vinden we het belangrijk onze medewerkers hiervoor de ruimte en vrijheid te geven hier zelf keuzes in te maken. Dit is natuurlijk afhankelijk van de inhoud van de functie, niet alle functies zijn hier geschikt voor. De medewerkers stemmen dit binnen hun team met elkaar af. Op deze manier proberen we het beste uit onze medewerkers te halen!

Zomaar een paar voorbeelden:

Een huurcontract kun je in de woning ondertekenen. Een afspraak kan bij de huurder of een collega thuis. Een spreekuur kan in de wijk of bijvoorbeeld in de bibliotheek of het buurthuis. De tijd tussen verschillende afspraken kun je op iedere plek waar wifi is overbruggen. Dus ook in dat gezellige koffietentje.

 

Voor het schrijven van een brief of document kun je er voor kiezen om in alle rust thuis te werken of op een concentratieplek op kantoor. Niet alle overleggen hoeven bijvoorbeeld op kantoor. Ook online behoort tot de mogelijkheden. Of bijvoorbeeld tijdens een wandeling. De keuzes die je daarin maakt, horen bij werken waar je nodig bent. Dit hoeven geen vaste keuzes te zijn maar kunnen wekelijks verschillen.

 

Flexibel werken

Helemaal nieuw is het flexibel werken natuurlijk niet. We zijn in de ‘coronaperiode’ veel meer thuis gaan werken. Uit de in 2020 gehouden enquête en uit gesprekken die we met veel van onze medewerkers hadden, blijkt dat we blijvend een deel van onze werktijd thuis, in de wijk of op een andere plek willen blijven werken. Op kantoor willen we vooral graag ontmoeten en samenwerken. Dit ondersteunt onze visie op Werken waar je nodig bent.

 

Een thuis voor iedereen
Met werken waar we nodig zijn, geven we onze medewerkers de mogelijkheid en de ruimte om hun werk zo in te delen dat het past bij wie ze zijn en bij hun persoonlijke situatie. Zo proberen we het beste uit iedereen te halen met ruimte voor groei en ontwikkeling.
Zo kan iedereen nog beter bijdragen aan een thuis voor iedereen.

————————————————————————————————————–

Geïnspireerd geraakt? Neem gerust contact op met Malu Sanchez (Adviseur P&O), m.sanchez@mijande.nl of bel 06-86876731.

Het wijkteam van WBO Wonen in ontwikkeling

Het team Sociaal bij WBO Wonen heeft de afgelopen maanden een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Sinds kort is het team weer op volle kracht. Hierin hebben collega’s zelf een belangrijke rol gespeeld. Als lerende organisatie kunnen we daar alleen maar heel trots op zijn. Marit Olijve, adviseur HR&O, vertelt daarover: “team Sociaal is een mooi voorbeeld van dat het mogelijkheid is binnen een organisatie jezelf te ontwikkelen en door te groeien. Een vacature voor huismeester is ingevuld door één van onze eigen vakmannen. Voor  hem was dit een logische stap in zijn loopbaan. De functie van allround vakman vervulde hij al jaren met plezier. Maar een mooie toevoeging was toch wel het directe contact met onze huurders. Dit vond hij in de vacature van wijkmeester. Afscheid nemen van je vertrouwde eigen functie was best wennen. En je weg vinden in een nieuwe functie vraagt ook wel het een en ander. Inmiddels voelt hij zich als een vis in het water. We zijn er best trots op dat een collega intern doorstroomt. Een ander mooi voorbeeld daarvan is dat een collega met een financiële achtergrond nu wijkconsulent is. Deze collega was op interim basis werkzaam bij het team Bedrijfsvoering en is nu wijkconsulent. Soms is out of te box denken echt de moeite waard. Laat je maar eens verrassen.

En natuurlijk is ook onze manager Wonen, Ramona, er een mooi voorbeeld van. Ramona: “toen de vacature voor manager Wonen vorig jaar vacant kwam dacht ik ‘deze kans mag ik niet laten schieten’. Ik was al een aantal jaren wijkconsulent bij WBO Wonen binnen team Sociaal. En natuurlijk dacht ik ook na over mijn eigen loopbaan; wat wil ik, wat kan ik. Ik heb de sprong gewaagd en ben het gesprek hierover aangegaan. Dat was een mooi proces. Ik ben erg blij dat WBO Wonen mij de kans heeft gegeven invulling te geven aan de rol van manager Wonen.”

De vacatures die ontstonden door deze interne verschuiving zijn gelukkig snel ingevuld. Daar zijn we als organisatie erg blij mee, want in deze tijd is dat geen vanzelfsprekendheid. “We hebben daarbij goed gekeken naar wat het team en de organisatie nodig heeft. En over de grenzen van de sector heen gekeken. Hoe gaaf is het dan dat we de vacatures hebben weten in te vullen met een heleboel ervaring en tegelijkertijd een frisse blik op ons werkveld”, zegt Marit.

Bij WBO Wonen staat dit jaar een leiderschapsprogramma op de agenda waarbij we een organisatie willen zijn en blijven waarin iemand kan groeien en optimaal kan functioneren.

*Personen op de foto van links naar rechts: Ramona Lubbelinkhof, André Kamphuis en Danny Wolsink

Van COVID naar Go Fit bij Welbions!

Voel je Fit Bi Ons: met die gedachte organiseerde Welbions in oktober 2021 een Fit Bi Ons-maand. Linde Huisjes (Fast Forward trainee bij Welbions) vertelt meer over dit initiatief. “Corona heeft veel impact op ons leven, zowel zakelijk als privé. Thuiswerken werd de norm en we merkten dat collega’s minder in beweging waren. Daarom stond oktober bij ons volledig in het teken van de vitaliteit van al onze medewerkers. Zowel fysiek als mentaal. Want vitaliteit gaat over zoveel meer dan alleen sporten en voeding!”

Aftrap op een smoothiefiets
Door al dat thuiswerken hadden medewerkers elkaar soms al een hele tijd niet fysiek gesproken. Daarom organiseerde Linde de hele maand gezamenlijke activiteiten voor medewerkers. Gezond én gezellig! Linde: “We trokken de sportieve schoenen aan en deden  verschillende activiteiten. De Fit Bi Ons-maand trapten we letterlijk af op een smoothiefiets! Collega’s moesten hierbij hun eigen smoothie bij elkaar fietsen.”

Het Fit Bi Ons-programma
“We organiseerden bijvoorbeeld ook meerdere wijksafari’s: collega’s van de afdelingen Wijk en Woning namen een groep collega’s per fiets of lopend op sleeptouw door de wijk. Ze werden bijgepraat over een project of ontwikkeling, waarbij de deelnemers direct hun dagelijkse beweging kregen! Ook vonden er lessen stoelyoga plaats en was er tijd voor een ‘Broodje info’. Tijdens deze lunch werden alle medewerkers geïnformeerd over de Go Fit Scan: een health check die bestond uit een vragenlijst, een fysieke meting van cholesterol, glucose en bloeddruk en tot slot een adviesgesprek op maat. De Go Fit Scan hebben we samen met het bedrijf Connecci opgezet.”

Een Go Fit Scan voor iedere medewerker
Jouw auto krijgt jaarlijks een APK keuring, maar waarom jij niet? Met deze gedachte werd de Go Fit Scan aangeboden. “Meedoen was vrijwillig. De scan werd bij Welbions aangeboden en duurde ongeveer 30 minuten. 73% van onze medewerkers schreef zich in; een opkomst waar we trots op zijn! Ongeveer drie maand na deze scan vond er een hermeting plaats om te kijken of er een verbetering te zien was. Is de bloeddruk gedaald? Is iemand meer gaan bewegen? Lukt het om op gezonder te eten? De hermeting liet bij veel medewerkers een verbetering zien. Hoe gaaf is dat. Daar doen we het voor!”

Het vervolg in 2022…
Het doel van de Fit Bi Ons-maand en de Go Fit Scan was om medewerkers inzicht te geven in hun fysieke en mentale gezondheid. “We willen Fit Bi Ons voortzetten en vitaliteit een rode draad maken in onze organisatie. Daarom ben ik bezig met een Fit Bi Ons programma voor 2022. Een hele leuke uitdaging die dus wordt vervolgd!”

Loopbaanontwikkeling binnen Beter Wonen – Robin Joostens

In gesprek met Robin Joostens

We vroegen naar zijn aanpak in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Gestart binnen de afdeling Woondiensten, kijkt hij door profielschetsen te maken, naar de mensen: wie ben je en waar gaat je hart naar uit.  Robin geeft hierin aan:

‘Durven groeien is ook durven loslaten’.

Vaak zitten mensen goed op hun plek, doen ze werk waar ze blij van worden. Wat je echter ook soms tegenkomt, is dat mensen op de automatische piloot aan het werk zijn. In werk dat bijvoorbeeld geen plezier meer geeft. Werk waarin de ‘zin’ ontbreekt, of waarin men helemaal geen uitdaging meer voelt. Daarbij zit het in onze natuur, om vast te houden aan zekerheid. Maar door het gesprek, in een veilige omgeving, kun je mensen in beweging krijgen.

Als je de snaar van hun hart raakt, kom je vaak in de pro-actieve houding. Heel eerlijk en puur hebben we het gesprek. Mensen willen niets liever dan happy in hun werk zijn. En: als het verlangen groter wordt dan de angst, dan zijn mensen in staat om de stap te maken.

Je ziet dan vaak dat de stap kleiner is, dan ze zelf dachten. Soms is het bespreekbaar maken, al de grootste stap. Vaak is er intern ook meer mogelijk dan eerder gedacht. Werkgevers zijn vaak bereid om hierin mee te denken.

Het voorbeeld van Astrid is een voorbeeld wat ik vaak zie.
(Klik op deze link om haar verhaal te lezen)

Wat vind je van Corpofit?
Dit initiatief zie je zeker niet in alle sectoren, mooi dat je dat als corporaties gezamenlijk oppakt. Het bevordert het werken aan een dynamische organisatie en dat is wat de buitenwereld ook vraagt. Je creёert hiermee een ontwikkelcultuur, in een omgeving en veiligheid waarin mensen kunnen leren. Een mooi voorbeeld van organisatie-overstijgend samenwerken!

Loopbaanontwikkeling binnen Beter Wonen – Astrid Zwerink

In gesprek met Astrid Zwerink

Vertel eens, wat is je achtergrond?
Als er iemand is die corporatiebranche in de breedte kent, dan is het wel Astrid Zwerink (47). Na haar MBO-Bouwkunde opleiding (toen nog MTS) heeft ze eerst als werkvoorbereider gewerkt bij verschillende bouwbedrijven. In 2008 is ze in dienst gekomen als tekenaar/werkvoorbereider bij Beter Wonen binnen de afdeling Vastgoed. Na vier jaar ging ze aan de slag op het Klant Contact Centrum, binnen de afdeling Woondiensten. Astrid geeft aan: ‘Best een hele overgang van tekenen in AutoCad, naar de dynamiek van huurderscontact. Maar wat ik in de afgelopen jaren heb gemerkt, is dat ik het leuk vind om met mensen in contact te zijn. De afgelopen jaren, deed ik, naast het KCC-werk, vaak werk binnen projecten, ondersteunde ik de planners van het team onderhoudsservice en was ik OR-lid.

Zo bleef mijn werk interessant.

Maar toch kriebelde er iets?
Zo’n drie jaar geleden merkte ik dat ik voor de lange termijn een andere uitdaging zocht. Ik ben toen gebruik gaan maken van het loopbaanontwikkelbudget. Ontzettend fijn dat je de gelegenheid krijgt om je te oriёnteren en je toekomst te onderzoeken. Alles lag op dat moment voor mij open, zowel binnen als buiten Beter Wonen.

Tegelijkertijd ging Robin Joostens Beter Wonen ondersteunen in de teamontwikkeling van verschillende teams binnen Woondiensten.

In de afgelopen jaren heb ik inzicht gekregen in wie ik ben en waar ik goed in ben. Ik hou van plannen en organiseren en heb het nodig om variatie in mijn werk te hebben. Verder heb ik mij weer eens verdiept in de opbouw van een CV, waar je zoekt naar banen en welke banen bij mij passen.

Maar aanvullend daarop ook een stukje bewustwording, hoe ik ben en hoe dat over kan komen op een ander. Los van mijn individuele ontwikkeling, heeft dit ook bijgedragen aan een goede teamsamenwerking.

En wat doe je nu?
Vanaf 1 maart aanstaande heb ik een nieuwe uitdaging gevonden binnen Beter Wonen. Ik word projectvoorbereider, wat inhoudt dat ik de technisch en sociaal projectleiders Vastgoed administratief en organisatorisch ga ondersteunen.

Enerzijds door het bieden van technische projectondersteuning, zoals het doen van technische opnames en opleveringen. En anderzijds door de projectleiders te ondersteunen in hun contacten met huurders en opdrachtnemers.

Zo kan ik het beste uit twee werelden met elkaar combineren en mijn bouwkunde achtergrond komt mij hierbij goed van pas!

Heb je een advies voor collega’s?
Als je zoekende bent, ga dan in gesprek met mensen die je kunnen ondersteunen, dat heeft mij geholpen. En, doe vooral wat je leuk vindt en waar je goed in bent!

Werken bij corporatie is bouwen aan iets groter dan jezelf

“Werken bij een woningcorporatie: dat is bouwen aan iets groters dan jezelf!” Een boodschap die we hopelijk de komende jaren meer kunnen overbrengen. De wereld om ons heen verandert namelijk razend snel en de ontwikkelingen in ons werkveld volgen elkaar in rap tempo op. Om ook in de toekomst voldoende wendbare corporatiemedewerkers aan zich te binden, is het HR-netwerk de campagne Arbeidsmarktcommunicatie gestart.

Laat zien dat ons werk ertoe doet
Het doel van deze campagne is om woningcorporaties in Oost-Nederland neer te zetten als een aantrekkelijke werkgever. De corporatiesector heeft door de ogen van jongeren soms een ‘grijs en stoffig’ imago. Door meer contact met scholen op te zoeken, hopen we dit vooroordeel te doorbreken. Denk hierbij aan het geven van gastcolleges, aanwezig zijn bij stagemarkten en het deelnemen aan schoolprojecten. Hierdoor kunnen we laten zien welke belangrijke rol we als corporatie in de samenleving vervullen. Dit is enorm belangrijk om vacatures nu en in de toekomst (te blijven) vullen en (jong) talent aan ons te blijven binden

Drie arbeidsmarktcommunicatie flyers ontwikkelt
Inmiddels zijn er door het HR-netwerk contacten gelegd met de opleidingen Social Work, Bouwkunde en Finance & Control op Hogeschol Saxion en Sociaal Juridische Dienstverlening op het ROC. Om iets te kunnen afgeven aan studenten, zijn er drie verschillende flyers ontworpen. De flyers zijn bewust in drie thema’s opgemaakt; Bouwkunde, Finance & Control & Social Work. Zo worden drie verschillende werkvelden binnen het werken bij een corporatie belicht. Let er bij het verspreiden dus goed op welke je gebruikt, afhankelijk van de doelgroep studenten met wie je in contact staat.

Wanneer kan ik deze flyer(s) uitdelen?
Het idee is om deze flyers te verspreiden wanneer jij of iemand binnen jouw corporatie in contact is met studenten. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een bedrijfsbezoek,  het geven van een gastcollege, de aanwezigheid op een stagemarkt of ander moment waarbij jij of collega’s in contact zijn met studenten. Het doel van de flyer is het op de markt zetten van corporaties als aantrekkelijke werkgever. Welke woningcorporatie de student het leukste lijkt, is aan hen zelf. Daarom staan ook alle e-mailadressen van de woningcorporaties in Oost-NL er op.

Flyer Arbeidsmarktcommunicatie – Bouwkunde
Flyer Arbeidsmarktcommunicatie – Social work
Flyer Arbeidsmarktcommunicatie – Finance en Control

Kennismaken met… Sophie

Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Sophie Slot, ik werk als web- en communicatiespecialist bij Domijn. In mijn rol ben ik onder andere verantwoordelijk voor alle content op onze website en social media kanalen. Daarnaast werk ik aan een heleboel leuke projecten. Hierin geef ik communicatieadvies en help ik bij de uitvoer ervan. Zo ook bij Corpofit!

Wat doe je voor Corpofit?
Mijn collega Annelot haakte me aan bij Corpofit. Ze vroeg me of ik mee wilde helpen met het opzetten van de website. En daar kon ik natuurlijk geen nee tegen zeggen. Samen met haar en de werkgroep hebben we de complete structuur en inhoud van de website neergezet. Ook nu blijf ik nog betrokken bij het project. Ik help bij het maken van communicatiemiddelen, nieuwsberichten en het plaatsen van nieuwe workshops en trainingen in de Academie.

En heb je al van het aanbod gebruikgemaakt?
Ja zeker! Doordat ik als een van de eersten op de hoogte was van het aanbod kon ik niet wachten tot de Academie live ging. Ik heb in november m’n kans dan ook meteen gegrepen en me ingeschreven voor een aantal workshops! Ik was bij de webinar van Mark Tuitert en leerde van Millie van der Heijden meer over fit en vitaal je werk doen. Heel interessant!

Welke spreker hoop je nog eens tegen te komen in de Academie?
Ik ben persoonlijk groot fan van Cynthia Schultz van www.cynthia.nl. Haar balans tussen werk en privé inspireert mij enorm. Zij legt uit hoe ze effectief omgaat met haar tijd en deelt daar ook heel praktische tips over. Ik werk al met haar planner en heb ook haar boek gelezen, dus het lijkt me heel leuk om een keer een sessie van haar te volgen.

En op jouw vakgebied?
Het lijkt mij heel waardevol om eens aan de slag te gaan met het beter begrijpen van onze doelgroep. Welke informatie verlangen zij van ons en hoe komen we in het midden uit als je kijkt naar de informatie die wij willen en moeten delen? Dat is soms best een uitdaging en daar kan ik wel wat hulp bij gebruiken. Dus ik ga maar weer eens tussen het aanbod neuzen!