Slim en innovatief werken bij De Woonplaats

De technologische ontwikkelingen volgen elkaar de laatste jaren in een enorm tempo op. Ze hebben onze analoge wereld de afgelopen 50 jaar razendsnel getransformeerd naar een digitale wereld. Ook binnen De Woonplaats zitten we niet stil op dat gebied. Huurders kunnen 24 uur per dag zaken regelen via ons klantportaal en we gebruiken zelfgebouwde digitale robots om saaie terugkerende administratieve taken uit te voeren.

Omdat de digitale wereld continue verandert, is visievorming belangrijk. Daarom is in februari een nieuwe informatiemanager begonnen: Susan Balster. Zij neemt je graag mee in hoe De Woonplaats haar nieuwe i-visie ontwikkelt.

Mens is de grootste uitdaging
In de digitale wereld zorgt de beschikbaarheid van nieuwe technologie niet alleen voor een technologische transformatie van onze manier van werken, maar ook voor een culturele- en organisatietransformatie. De inzet van die nieuwe technologie is daarin niet de uitdaging, maar de mens. Wanneer de medewerkers in een organisatie de technologie niet kunnen toepassen, heb je er ook niets aan.

Binnen De Woonplaats zijn we ons hiervan bewust. Informatievoorziening is niet iets van ICT, maar van de hele organisatie. De afgelopen maanden hebben we dan ook met een brede vertegenwoordiging uit de organisatie gewerkt aan het opstellen van een visie op informatievoorziening.

Organisatiebrede aanpak
Naast het MT als opdrachtgever, is er kerngroep betrokken die gevraagd en ongevraagd adviseert over de aanpak en de inhoud van de visie en strategie. Daarnaast hebben we tijdens een inspiratieochtend met grote groep medewerkers stilgestaan bij de vraagstukken en uitdagingen waar wij als organisatie voor staan en wat de rol van technologie daarin kan zijn. Vragen die centraal stonden waren onder andere: Wat komt er op ons af? Wat zijn de nieuwste technologische trends en ontwikkelingen? Wat kunnen wij ermee? Collega’s uit verschillende teams wisselden ideeën uit over onder andere dienstverlening, hybride samenwerken, het gebruik van data in onze organisatie en hoe we nog innovatiever en slimmer kunnen werken. Alle ideeën mochten direct op het tafellaken worden geschreven of getekend.

Het doel van deze organisatiebrede aanpak is niet alleen een integrale i-visie, maar ook het creëren van bewustwording rondom het onderwerp informatievoorziening. Elke dag weken we met gegevens en leggen ze wel of niet vast. Wat je in de toekomst met die gegevens kunt, is onder andere afhankelijk van de juistheid en de kwaliteit. Erg belangrijk dus om hier goed over na te denken, want: Iets wat je niet opslaat, vind je ook niet terug.

Slim en innovatief
Uiteindelijk hopen we door slim en innovatief te werken een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de administratieve lasten in onze organisatie. De tijd die we daarmee besparen, willen we volledig kunnen besteden aan die huurders die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Volgende maand wordt i-visie definitief opgeleverd met als titel ‘slim & innovatief bouwen op data’.

Meer weten over informatiemanagement bij De Woonplaats? Neem contact op met Susan via sbalster@dewoonplaats.nl.