Werken bij corporatie is bouwen aan iets groter dan jezelf

“Werken bij een woningcorporatie: dat is bouwen aan iets groters dan jezelf!” Een boodschap die we hopelijk de komende jaren meer kunnen overbrengen. De wereld om ons heen verandert namelijk razend snel en de ontwikkelingen in ons werkveld volgen elkaar in rap tempo op. Om ook in de toekomst voldoende wendbare corporatiemedewerkers aan zich te binden, is het HR-netwerk de campagne Arbeidsmarktcommunicatie gestart.

Laat zien dat ons werk ertoe doet
Het doel van deze campagne is om woningcorporaties in Oost-Nederland neer te zetten als een aantrekkelijke werkgever. De corporatiesector heeft door de ogen van jongeren soms een ‘grijs en stoffig’ imago. Door meer contact met scholen op te zoeken, hopen we dit vooroordeel te doorbreken. Denk hierbij aan het geven van gastcolleges, aanwezig zijn bij stagemarkten en het deelnemen aan schoolprojecten. Hierdoor kunnen we laten zien welke belangrijke rol we als corporatie in de samenleving vervullen. Dit is enorm belangrijk om vacatures nu en in de toekomst (te blijven) vullen en (jong) talent aan ons te blijven binden

Drie arbeidsmarktcommunicatie flyers ontwikkelt
Inmiddels zijn er door het HR-netwerk contacten gelegd met de opleidingen Social Work, Bouwkunde en Finance & Control op Hogeschol Saxion en Sociaal Juridische Dienstverlening op het ROC. Om iets te kunnen afgeven aan studenten, zijn er drie verschillende flyers ontworpen. De flyers zijn bewust in drie thema’s opgemaakt; Bouwkunde, Finance & Control & Social Work. Zo worden drie verschillende werkvelden binnen het werken bij een corporatie belicht. Let er bij het verspreiden dus goed op welke je gebruikt, afhankelijk van de doelgroep studenten met wie je in contact staat.

Wanneer kan ik deze flyer(s) uitdelen?
Het idee is om deze flyers te verspreiden wanneer jij of iemand binnen jouw corporatie in contact is met studenten. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een bedrijfsbezoek,  het geven van een gastcollege, de aanwezigheid op een stagemarkt of ander moment waarbij jij of collega’s in contact zijn met studenten. Het doel van de flyer is het op de markt zetten van corporaties als aantrekkelijke werkgever. Welke woningcorporatie de student het leukste lijkt, is aan hen zelf. Daarom staan ook alle e-mailadressen van de woningcorporaties in Oost-NL er op.

Flyer Arbeidsmarktcommunicatie – Bouwkunde
Flyer Arbeidsmarktcommunicatie – Social work
Flyer Arbeidsmarktcommunicatie – Finance en Control